PODSTAWOWA ZASADA ETYCZNA

Podstawową zasadą etyczną jest zatem cześć dla życia. Wszyst­ko — co istocie żyjącej świadczę jako dobro, jest w ostatecznym rachunku pomocą, jakiej udzielam jej dla zachowania i polepszenia jej egzystencji. W tym, co najważniejsze, cześć dla życia nakazuje to samo co etyczna zasada miłości. Z tą różnicą, że cześć dla życia zawiera w sobie uzasadnienie nakazu miłości i żąda współczucia dla każdego stworzenia.Należy również zauważyć, że etyka miłości inspiruje tylko nasze zachowanie wobec innych, a nie wobec siebie także. Nie można z niej wyprowadzić postulatu szczerości, który jest podstawowym elementem etycznej osobowości. W istocie jednak szacunek, jaki winniśmy okazy­wać również wobec naszej własnej egzystencji, skłania nas do tego, byśmy zawsze pozostawali wierni sobie, rezygnując z wszelkiego maskowania, z którego moglibyśmy skorzystać w tej lub innej sytuacji, i nie ustając w walce o swoją całkowitą rzetelność.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!