POJAWIENIE SIĘ SPRAWNOŚCI ETYCZNEJ

Sprawność cieśli, o której wyżej wspomniałem, posiada charakter fizjologiczny. Powstaje ona głównie dzięki temu, że cieśla często wykonuje swoją pracę i jego ruchy zostały już dostatecznie zmechanizo­wane. Ale podobnie rzecz się ma ze sprawnością matematyka, szachisty, pisarza. Oprócz niewątpliwych danych wrodzonych najbardziej roz­strzygające jest tutaj po prostu częste powtarzanie czynności.Inaczej nieco wygląda sprawa powstawania cnót.Pierwszym, podstawowym warunkiem pojawienia się sprawności etycznej jest wewnętrzna decyzja naszej wolnej woli. Postanawiamy, że od pewnej chwili będziemy postępować jak ludzie pokorni. Albo że będziemy okazywać miłość komuś, kto jest bardzo antypatyczny.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!