POSZANOWANIE WŁASNOŚCI

Zasada poszanowania własności nie swojej została już tam i wtedy wypowie­dziana i wydaje się słuszna dziś tak samo, jak przed tysiącami lat. Ona jest bezwzględna, bo jest związana z każdą formą współżycia ludzi w społeczeństwie. To samo z innymi słusznymi zasadami etycz­nymi. Dlatego wydaje mi się, że relatywizm w etyce polega na nieporozumieniu i nie jest słuszny. Dokładnie sformułowane zasa­dy etyczne wydają się bezwzględne. Pozory względności płyną także stąd, że nie każda pochwała jest oceną etyczną, nie każde „lubię” znaczy: „uważam za rzecz godziwą”, a w końcu i stąd, że niejeden wyżej stawia osobisty interes, korzyść, zysk niż godziwość swego postępowania.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!