POSZUKIWANIE PRAWDY

Według Sokratesa, poszukiwanie prawdy, w tym tej najważniejszej, na temat tego, jak mądrze, pięknie, sprawie­dliwie, dobrze żyć, odbywa się w zaciszu własnego intelektu. W obliczu bogactwa sytuacji moralnych, które stwarza życie, sami, na podstawie posiadanego poczucia dobra i zła, tego, co zacne, i tego, co haniebne, musimy decydować tym, co wybrać. Posiadanie właściwej wiedzy sprawi, że decyzje nasze będą rozumne i nieprzypadkowe, i że uwzglę­dniać będą nie tylko własny interes jednostki, ale również (tu właśnie jawi się właściwa sfera moralności) wymogi współżycia z innymi ludźmi, dobro innych. Czyniąc z rozumu ostateczną i wystarczającą instancję rozstrzygającą o sferze moralnego funkcjonowania ludzi (na uczuciu oprze ją później D. Hume) i znajdując w in- telektualistycznym programie zawartym w słynnej maksy­mie wypisanej na frontonie świątyni Apollina: Gnothi seaton (poznaj samego siebie) ogólną wytyczną właściwego postępowania (poznaj samego siebie, a będziesz wiedział, jak właściwie postępować, właściwie — to znaczy w sposób godny reprezentanta gatunku Człowiek), wiążąc też z rozu­mem nadzieje na budowę racjonalnie i słusznie zorganizo­wanego świata, budował Sokrates jeden z pierwszych w kul­turze europejskiej systemów utopii.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!