POWRÓT DO ŚWIADOMOŚCI

Jest to powrót świadomości do siebie samej, który jednakże, przeciwnie niż u sofistów, zostaje określony jako wyjście poza własną partykularną subiektywność. Tym samym odrzucona zostaje przypadkowość świa­domości, kaprys, dowolność, partykularność — człowiek we własnym wnętrzu ma transcendencję, ma to, co istnieje samo w sobie i dla siebie. […] w starszych historiach filozofii jako największą zasługę So­kratesa podnoszono to, że wynalazł on nowe pojęcie, że wprowadził etykę do filozofii, która przedtem zajmowała się tylko przyrodą. Według Diogenesa Laertiosa Jończycy byli wynalazcami filozofii przy­rody (fizyki), Sokrates — etyki, Platon wprowadził do filozofii dialektykę.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!