POWSZECHNE MNIEMANIE

To nieco powierzchowne mniemanie o istocie etyczności odrzucali między innymi Immanuel Kant (1724-1804) i szkocki filozof Dawid Hume (1711 -1776). Kant, który chce, by w pełni zdawano sobie sprawę z godności etyki, twierdzi, że nie należy brać pod uwagę jej użyteczno­ści. Jego teoria kategorycznego imperatywu przyznaje etyce prawo stawiania postulatów absolutnych. Sądzi on, że o tym, co jest dobre, a co złe, powiadamia nas nasze sumienie. Jemu jedynie winniśmy być posłuszni. Istniejące w nas prawo moralne daje nam pewność, że mamy udział nie tylko w świecie, który istnieje wokół nas w przestrzeni i czasie, ale że jesteśmy również obywatelami świata duchowego.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!