PRAKTYCZNA PODSTAWA

Podstawa wszelkiego praktycznego prawodawstwa leży bowiem obiek­tywnie w prawidle i formie powszechności, która robi je (podług pierwszej zasady) zdatnym do bycia prawem (w każdym razie pra­wem przyrody), a subiektywnie (leży) w celu; podmiotem wszystkich celów jest zaś każda istota rozumna jako cel sam w sobie (podług drugiej zasady). Z tego wynika trzecia praktyczna zasada woli jako najwyższy warunek jej zgodności z powszechnym praktycznym rozu­mem, mianowicie idea woli każdej istoty rozumnej jako woli powszechnie prawodawczej. W myśl tej zasady odrzucamy wszystkie maksymy, które nie mogą istnieć razem z własnym powszechnym prawodawstwem woli. Wola więc nie tylko podlega prawu, ale podlega mu tak, że należy ją uważać także za nadającą sobie samej prawa i właśnie dlatego dopiero podległą prawu (za którego twórcę sama może się uważać). […]

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!