PROCES URZECZOWIENIA

Przestrzegał przed tym, co na­zwano później procesem urzeczowienia ludzkiego istnienia (reifikacją): nieuprawnionym zabiegiem iden­tyfikacji samego siebie z wartościami zewnętrz­nymi. Zalecał — a za nim Platon, Arystoteles i wielu innych myślicieli antyku — by rewidować kształtowane na poziomie potoczności i, niestety, rozpowszechnione wyobrażenia o wartościach życia. Uzasadniał — w imie­niu innych — potrzebę zajmowania postawy krytycznej wobec tego, co zaleca opinia obiegowa i potrzeby chwili. Nawoływał do poszukiwania jednoznacznego sensu pojęć: prawdy i fałszu, piękna i brzydoty, sprawiedliwości i nie­sprawiedliwości, dobra i zła.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!