PRZYJAŹŃ JAKO COŚ DLA LUDZI NAJKONIECZNIEJSZEGO

Pozostaje nam obecnie omówienie przyjaźni; jest ona bowiem pewną cnotą lub czymś z cnotą związanym, a ponadto jest czymś dla życia najkonieczniejszym; bo bez przyjaciół nikt nie mógłby pragnąć żyć, chociażby posiadł wszystkie inne dobra; wszak i ci, którzy mają bogactwa, stanowisko i władzę,, zdają się najbardziej polrzebować przyjaciół; jakaż bowiem korzyść z takiej pomyślności, jeśli się jest pozbawionym możności wyświadczania przysług drugim, z któ­rej przede wszystkim i w sposób najchwalebniejszy korzysta się wobec przyjaciół? I w jaki sposób można by pomyślności tej ustrzec i ucho­wać ją, nie mając przyjaciół? Przecież im większa, tym bardziej jest na­rażona na niebezpieczeństwa.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!