PRZYJAŹŃ JEST CZYMŚ KONIECZNYM

Także podróżując możemy się przekonać, jak bliski jest i jak sprzyja człowiek człowiekowi. Wydaje się też, że istotą węzłów łączących państwa jest przyjaźń i że prawodawcy bar­dziej się o nią troszczą niż o sprawiedliwość; bo zgoda (jednomyślność) zdaje się być podobną do przyjaźni, a o zgodę najbardziej zabiegają prawodawcy, pragnąc ile możności usunąć spory i kłótnie, które są objawem wrogości. I ludziom, którzy żyją w przyjaźni, nie trzeba wcale sprawiedliwości, ludzie natomiast, którzy są sprawiedliwi, potrzebują mimo to jeszcze przyjaźni, a najwłaściwszą formą sprawiedliwości jest, jak się zdaje, ustosunkowanie się przyjazne. Przyjaźń jest nie tylko czymś koniecznym, ale też czymś moral­nie pięknym; bo chwalimy tych, co skłonni są do zawierania przy­jaźni, a posiadanie wielkiej ilości przyjaciół uchodzi powszechnie za coś pięknego; wszak są tacy nawet, którzy sądzą, że ludzie dobrzy to tyle, co przyjaciele.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!