ROZBIEŻNOŚCI W POJMOWANIU

Współcześnie funkcjonuje również pogląd, że „dobra” nie da się zdefiniować (co próbują czynić kierunki naturalis- tyczne), gdyż jest czymś swoistym, prostym (G. E. Moore — 1873- 1958), że terminy dobra i zła to terminy proste i definicje ich nie istnieją (W, Tatarkiewicz — 1886-1980). Rozbieżnościom w pojmowaniu dobra i zła towarzy­szy w etyce rozmaitość ujęć innych podstawowych po- jęć-wartości, np. pojęć szczęścia czy cnoty, którymi postanowiliśmy się zająć w prezentowanym wyborze tek­stów.Wedle Sokratesa i Platona szczęście polegało na po­znawaniu i posiadaniu rzeczy dobrych i pięknych, na urzeczywistnianiu w ludzkim życiu systemu dóbr duchowych, odwzorowujących w ludzkiej duszy obiek­tywne dobro i piękno w ich jedności, porządku i harmonii.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!