RÓŻNE NURY EUROPEJSKIE

Podjęły ten program różne nurty europejskiego humanizmu. Z wielkim roz­machem rozwijała go myśl humanistyczna renesansu.Zaznaczmy wszakże, że Sokrates miał chyba rację, gdy sądził, że należy zabiegać o właściwą wiedzę na temat tego, co dobre i piękne (antyczność próbowała to zawrzeć w ideale kalokagathii — od gr. kalos k’agathos, tzn. piękny, dobry), że bardziej doskonały jest człowiek, który czyni dobrze i jednocześnie wie, dlaczego tak czyni, aniżeli ten, który z różnych względów może czynić dobrze, ale nie czyni tego świadomie i dlatego w różnych momentach może postąpić różnie. Jedno z zasadniczych pytań pod adresem sokratejskiej utopii zgłosił Owidiusz, pytając mianowicie, jak to się dzieje, że „widzę rzeczy lepsze i pochwalam je, a idę za gorszymi” (video meliora proboąue, deteriora seąuorMe­tamorfozy VII 20-21).

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!