RZECZY SPOŁECZNE

Rzeczy społeczne nie urzeczywistniają się inaczej, jak przez ludzi; są wytworem ludzkiej działalności. Wydają się tedy po prostu zastosowaniem idei, wrodzonych lub nabytych, jakie nosimy w sobie, ich wykorzystaniem w różnych okolicznościach, które towarzyszą stosunkom między lu­dźmi”. Z naszego usytuowania w świecie społecznym nie wyni­kają, oczywiście, kłopoty tylko epistemologicznej natury, będące zresztą zmartwieniem przede wszystkim filozofów, socjologów czy logików.O   wiele dokuczliwsze są trudności natury etycznej — natykamy się na nie znacznie częściej i często też musimy przeży wać rozterki wyboru między niekoniecznie przeciw­stawnymi wartościami.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!