RZEKOMY MONIZM

Rzekomemu monizmowi w logicznej konstrukcji doktryny moralnej odpowiada fanatyzm w jej zastosowaniu.Łatwo zauważyć, dlaczego tak się dzieje. Więzi społeczne zbudowa­ne są wedle różnych, wzajem niesprowadzalnych kryteriów i potrzeb ludzkich, potrzeby zaś są liczne i często wykluczają się wzajem. Całe nasze życie jest zbiorem kompromisów między potrzebami i lojalnoś- ciami. które w końcu sprowadza się do stwierdzenia, że nie jesteśmy bogami. Moralność, na pierwszy rzut oka, jest normatywnym wyra­zem potrzeby uporania się z żądaniami, które pochodzą z różnych potrzeb i różnych lojalności.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!