SENS LUDZKIEGO ŻYCIA

Zorientowana antropocentrycznie, starała się w no­wy sposób pojąć i określić sens ludzkiego życia, ludzkie powołanie, ludzkie szczęście. O ile aksjologia średnio­wiecza ustalała obiektywny system wartości z Bogiem na czele i określała, jaki człowiek powinien być przede wszystkim względem Boga, będącego podstawą systemu wartości, o tyle aksjologia renesansowego humanizmu ustawiała człowieka na ogół w zjednoczonym ducho- wo-ziemskim świecie i określała, jaki powinien być w sys­temie człowieczeństwa pojmowanym integralnie, w odnie­sieniu do całej struktury bytu, również do Boga. Nawią­zywała do wszystkich wielkich szkół etycznych starożytno­ści greckiej i rzymskiej, a zwłaszcza do wypracowanego przez nie poglądu, że to, co stanowi o szczęściu, tkwi w samym człowieku, a nie w warunkach względem niego zewnętrznych.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!