SPRAWA BADANIA HISTORYCZNEGO

Nie wiemy, i jest to sprawa badania historycznego, kiedy narodziła się świadomość moralna ludzi, w wyniku której ludzkość przestała być jednym spośród zoologicz­nych gatunków, osiągając wymiar własnego istnienia. Wie­my, że na gruncie tej świadomości pojawiła się (ponad dwa i pół tysiąca lat temu w kulturze europejskiej, wcześniej w kulturze Starożytnego Wschodu, w Chinach i Indiach) refleksja filozoficzna, która pod nazwą etyki towarzyszy człowiekowi w wysiłku nad zrozumieniem siebie, ludzkiego powołania, określeniem wartości i sensu ludzkiego życia, systemu powinności. Do wprowadzenia zagadnień etycznych w obręb fi­lozofowania walnie przyczynili się sofiści (V-IV w. p.n.e., nazwa od gr. sofistai — wiedzący, nauczający), a do ich usamodzielnienia się Sokrates, Platon, Arystoteles, szkoły sokratyczne (cyników i cyrenaików), epikurejczycy i stoicy.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!