STAN DUCHA

Taki stan ducha jest więc cnotą. Lecz cnota ma tego rodzaju wygląd, gdy się ogarniają jednym rzutem oka, gdy ukazuje nam się od razu w całej swej postaci. Poza tym istnieje wiele jej odmian. Dają się one wyodrębnić stosownie do różnych okoliczności życia i różnych poczynań. Sama cnota jednakże ani nie zmniejsza się przez to, ani nie wzrasta. Nie może bowiem zmniejszać się dobro najwyższe i nie może cnota kroczyć wstecz, lecz przybiera coraz to inne cechy, przystosowując się do właściwości tego, co chce przedsięwziąć. Czego się tylko dotknie, upodabnia to do siebie i krasi: uświetnia różne poczynania, związki przyjaźni, niekiedy całe domy, które nawiedziła i urządziła. Czymkolwiek się zajęła, czyni to miłym, wyróżniającym się, zadziwiającym.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!