SYSTEM PEŁNIONYCH RÓL SPOŁECZNYCH

Uwikłany w system pełnionych ról społecz­nych (syna/córki, ucznia/uczennicy, koleżanki/kolegi, ma­tki/ojca, członka grupy zawodowej, członka społeczności wyznaniowej, obywatela — repertuar ról, z jakimi musimy się zmierzyć jest ogromny, zmienny i konfliktotwórczy), staje przed określonymi oczekiwaniami ze strony zbiorowo­ści, do których należy, pełniąc owe role. Oczekiwania zaś i związane z nimi opinie są ważnym narzędziem moralnej regulacji zachowania i postępowania. Nie tylko z nimi zresztą musi liczyć się ADRESAT, czyli każdy z nas.Zostajemy „obciążeni” także pewną wiedzą o świecie etycznych wartości, ocen i norm, która wskazuje na wielo­rakie zależności między tym światem a światem społecz­nych struktur, zmian i konfliktów.Któż z nas nie słyszał o „rycerskim honorze”, „robot­niczej solidarności”, „chłopskim uporze”, „magnackiej pry­wacie”, „mieszczańskiej zapobiegliwości” czy „inteligenckim niezdecydowaniu”?

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!