TEN SAM CHARAKTER SPOŁECZNY

Miłość nosi na sobie tenże sam charakter społeczny, inaczej jednak są w niej rozłożone te akcenty, które dotyczą danego dobra i osoby. Dobro dla sprawiedliwości jest przede wszystkim przedmiotem, który się dzieli między osoby. Ten moment w miłości znika. Przedmiotem miłości jest dobro właściwie bez podziałów i bez ograniczeń. Chodzi w niej o dobro jak największe dla osoby. Osobą jest z jednej strony ten, kto kocha, z drugiej zaś ten, kogo się kocha. Ten, kto kocha, może pragnąć dobra bez ograniczeń dla siebie samego — zjawisko takie nazywa się miłością niewłaściwie, jest bowiem po prostu tylko pożąda­niem. Właśnie w stosunku do pożądania ogromną rolę spełnia cnota sprawiedliwości. Ponieważ to, co człowiek nazywa miłością, często bywa tylko pożądaniem przeto miłość ludzka nieustannie musi być zespolona ze sprawiedliwością. Bez tego znajduje się ona zawsze w po­ważnym niebezpieczeństwie.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!