TWIERDZENIE PUNKTEM WYJŚCIA

Dostojewski napisał: „Gdyby Bóg nie istniał, wszystko byłoby dozwolone”. Owo twierdzenie jest właśnie punktem wyjścia dla egzys­tencjalizmu. Rzeczywiście wszystko jest dozwolone, jeżeli Bóg nie istnieje, i w konsekwencji człowiek jest osamotniony, ponieważ nie znajduje ani w sobie, ani poza sobą możliwości wsparcia. Przede wszystkim nie znajduje usprawiedliwienia. Jeżeli rzeczywiście egzysten­cja poprzedza istotę, nigdy nie będzie można dać wyjaśnienia, powołu­jąc się na z góry założoną i zakrzepłą naturę ludzką; inaczej mówiąc, nie istnieje determinizm, człowiek jest wolny, człowiek jest wolnością.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!