TYLKO ETYKA

Tylko etyka czci dla życia jest etyką pełną. Jest nią pod każdym względem. Etyka, która zajmuje się wyłącznie stosunkiem człowieka do innych ludzi, może być głęboka i żywa. Jest wszakże niepełna. Musiał więc nastąpić kiedyś moment, w którym myślenie dojrzało ku temu, by zaoponować przeciwko uznanemu za dozwolone, bezlitosnemu trak­towaniu innych istot żywych i zażądać od etyki również dla nich zmiłowania. Z dużym ociąganiem etyka zdecydowała się poważnie potraktować tę sprawę. Dopiero od pewnego czasu dążenia te nabierają widocznego kształtu i zyskują w świecie uznanie. Już zaczyna się upowszechniać przekonanie, że etyka czci dla życia, wymagająca dobroci dla wszystkich istot żywych, odpowiada natural­nej wrażliwości myślącego człowieka.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!