W ETYCE ANTYCZNEJ

W etyce antycznej był to przede wszystkim ideał mędrca-filozofa, w etyce chrześcijańskiej — ideał świętego, w etyce renesan­su — ideał człowieka aktywnego, tworzącego rzeczy różno­rodne i godne podziwu, twórcy kultury, człowieka dzia­łającego dla dobra własnego i innych, nierzadko też ideał prometejski, człowieka poświęcającego się dla ludzko­ści. W etyce zwanej „niezależną” T. Kotarbińskiego (1886-1981) jest to wzór czy ideał opiekuna spolegliwego.Jednym z istotnych wymogów stawianych przez etykę w różnych czasach i miejscach człowiekowi jako pod­miotowi moralnemu był (i jest) aktywny, twórczy stosunek do wartości moralnych.Poznawanie wartości moralnych i wcielanie ich w życie dokonuje się, według jednego ze współczesnych filozofów etyków, Maxa Schelera, na drodze „uczenia się dobra” poprzez uzyskiwanie wglądu w to, co dobre.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!