W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH RZECZY

Podobnie dzielność konia sprawia, że koń jest dobry i że potrafi dobrze biec, nieść jeźdźca i sta­wiać opór nieprzyjaciołom. Jeśli to więc tak samo się ma w odniesie­niu do wszystkich rzeczy, to i dzielność człowieka będzie trwałą dyspozycją, dzięki której człowiek staje się dobryi dzięki której spełniać będzie należycie właściwe sobie funkcje. […]A więc dzielność etyczna jest trwałą dyspozycją do pewnego ro­dzaju postanowień, polegającą na zachowywaniu właściwej ze wzglę­du na nas średniej miary, którą określa rozum, i to w sposób, w jaki by ją określił człowiek rozsądny. Idzie tu o średnią miarę po­między dwoma błędami, tj. między nadmiarem a niedostatkiem; a da­lej: o średnią miarę o tyle, iż owe błędy bądź nie dochodzą do tego, co jest właściwe w doznawaniu namiętności i w postępowaniu, bądź poza tę granicę wykraczają, gdy natomiast dzielność etyczna znajduje i obiera właściwy środek

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!