W PODOBNY SPOSÓB

W podobny bowiem sposób nawzajem sobie dobrze życzą, jako lu­dzie etycznie dzielni, a są nimi sami w sobie. Otóż ci, którzy dobrze życzą swym przyjaciołom ze względu na nich samych, są przyja­ciółmi w najwłaściwszym słowa tego znaczeniu (jako że w len sposób ustosunkowują się do przyjaciół ze względu na ich naturę, a nie ze względów ubocznych); przyjaźń ich więc trwa dopóty, dopóki są etycznie dzielni, a dzielność etyczna jest czymś trwałym. I każdy y z nich jest dobry w bezwzględnym tego słowa znaczeniu i dobry dla przyjaciela; ci bowiem, którzy są etycznie dzielni, są dobrzy i w bez­względnym tego słowa znaczeniu, i wzajemnie sobie pożyteczni. Podob­nie też są sobie mili, bo ludzie dobrzy są mili w bezwzględnym tego słowa znaczeniu i nawzajem dla siebie; gdyż dla każdego są przyjemne jego własne i inne do nich podobne postępki, a postępowanie ludzi dobrych jest takie samo lub podobne.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!