W RAMACH ETYKI

Pomimo że prowadzone w ramach etyki dociekania teoretyczne ulegały w ciągu wieków zmianom i że zmieniał się charakter samej dyscypliny (od dominacji etyki nor­matywnej do czasów nowożytnych po rozbudowane póź­niej działy etyki: opisowej, normatywnej, metaetyki i wspo­magających je dyscyplin szczegółowych), zasadnicze za­danie etyki pozostawało, jak stwierdza jeden ze współ­czesnych autorów, Józef Tischner, takie samo: „towarzy­szyć człowiekowi na drodze jego życia i pokazywać możli­wie jednoznacznie, wśród jakich wartości biegnie jego los (Etyka Solidarności, Kraków 1981, s. 10; podkr. — Z. K.).

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!