WARTOŚCI I CNOTY W MENTALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ I KUPIECKIEJ

Najgłębsze wypaczenie hierarchii aksjologicznej, jakie kry­je się w moralności nowożytnej, polega na tym, że w miarę jej roz­woju, w miarę zwycięstwa mentalności przemysłowej i kupieckiej nad mentalnością militarną i teologiczno-metafizyczną wartość witalna podporządkowana zostaje coraz bardziej wartościom użyte- cznościowym i podporządkowanie to przenika nawet najkonkret­niejsze oceny wartości. Krótko mówiąc, jeśli terminem „szlachetny” obejmujemy jakości, którym życie organizmów żywych zawdzięcza swą wartość, podporządkowujemy to, co „szlachetne”, temu, co „pożyteczne”.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!