WARTOŚCI MORALNE

Wartości moralne, o których traktuje etyka, wyznacza­ją, jak dowodzi inny ze współczesnych filozofów i etyków, Roman Ingarden, różne odmiany dobra, takie jak: uczciwość, sprawiedliwość, bezinteresowność, prawdomów­ność, wierność złożonym przyrzeczeniom, oraz odmiany zła: niesprawiedliwość, kłamliwość, wiarołomność (Wy­kłady z etyki, Warszawa 1989, s. 14; podkr. — Z. K.).Na pytanie, co czyni człowieka „dobrym” i czym jest „dobro” w sensie moralnym, dawano w historii etyki odpowiedzi różnorodne:dobro to wiedza, mądrość, utożsamione z cnotą (Sokrates – 469 – 399 p.n.e., twórca intelektualizmu etycz­nego);dobro, we właściwym sensie słowa, to Dobro sa­mo w sobie, Idea Dobra, w której, jako archetypie, wzo­rze czy modelu, uczestniczą, poprzez system zapośred- niczeń, formy dobra zjawiskowego (skonkretyzowanego w świecie zjawiskowym) i w której wartości moralne (cnoty) uzyskują swoje ugruntowanie (Platon — ok. 427-347 p.n.e.).

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!