WARUNEK KONIECZNY

Warunkiem przeto koniecznym nadania sensu swojemu życiu jest wyrobienie sobie etycznego charak­teru. […] sens życia w drugim znaczeniu, czyli jego wartość, mierzy się rezultatami działania osiągniętymi w jego przebiegu i że owa wartość trwa poza indywidualny kres życia w skutkach społecznych, które ono pozostawiło. […]Omówiliśmy dwa sposoby pojmowania sensu życia — pierwszy można by nazwać sensem wewnętrznym, bo tworzy go wewnętrzna zwarta struktura przebiegu życia. Drugi — sensem społecznym, polegającym na wartości wytworów, jakie czyjeś życie po sobie pozo­stawia. Trzecie znaczenie zwrotu „sens życia” można nazwać filozofi­cznym, bo opiera się na filozoficznym spojrzeniu na świat jako całość, której częścią jest życie każdego człowieka.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!