WEJŚCIE W GRĘ

Rozdział ten wchodzi również w pewnym znaczeniu w grę, kiedy dotyczy wielu ludzi; wszyscy członkowie określonego społeczeństwa mają prawo do tego, ażeby pomiędzy nich rozdzielono dobra należne im ze strony owego społeczeństwa. Zachodzą wówczas uprawnienia zobowiązania z tytułu sprawiedliwości rozdzielczej. Potrzeba jednak także sprawiedliwości w tym celu, ażeby poszczególni członkowie danego społeczeństwa rozdzielili pomiędzy siebie w sposób właściwy te zobowiązania, jakie mają względem społeczeństwa. Ta ostatnia spra­wiedliwość, tzw. współdzielcza, jest poniekąd prototypem wszelkiej sprawiedliwości. Stosunek między człowiekiem a człowiekiem jest zawsze tylko pewną cząstką stosunku pomiędzy człowiekiem a społe­czeństwem. Charakter społeczny całej sprawiedliwości zaznacza się w tym ujęciu tak bardzo, że nawet chyba nie trzeba go osobno omawiać.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!