WIĘKSZOŚĆ REGUŁ MORALNYCH

Dlatego też większość (być może nie wszystkie) reguł moralnych nie może być bezwarunkowa; ponieważ jednak dobra i lojalności są wzajem niesprowadzalne i nie podlegają kwanlyfikacji, reguły te są nieuchronnie dwuznaczne i w każdym wy­padku poszczególnym, kiedy stajemy w obliczu konfliktu, kierujemy się raczej mglistą intuicją niż dokładną kalkulacją. W większości wypadków kompromis dochodzi do skutku prawie mechanicznie i rutynowo, tak że nie uświadamiamy sobie, iż w ogóle czynimy jakiś wybór. W innych wypadkach, dosyć częstych choć niekoniecznie wcale tragicznych, stoimy w obliczu decyzji, dla których nie ma dokładnie określonych reguł ani godnej zaufania wiedzy co do możliwych wy­ników naszych zachowań. Nic w tym dziwnego, że bardzo nas to ra­duje, jeśli komuś uda się przekonać nas, że istnieje reguła absolutna dostatecznie wyraźna, by za nas podjąć decyzję.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!