Wirusy w programach informatycznych

Wszelkiego typu programy komputerowe cechują się tym, ze są zagrożone negatywnym w skutkach działaniem wirusów. Najczęściej programy, jakie istnieją w nauce, którą jest informatyka, obarczone są wirusami, dlatego, że te doczepiają się do nich. Z tego względu niekiedy określane są, jako robaki internetowe, jakie mogą zaatakować nasze komputery. Niegdyś do czynienia mieliśmy przede wszystkim z wirusami na dyskietkach, zaś edytory tekstów były bezpieczne. Dziś zasada ta zmieniła się i wszystkie programy obarczone są zagrożeniem. Dziś wirusy mogą docierać do naszych programów, także poprzez pocztę internetową, oraz wszelkiego typu dokumenty i pliki. Z tego też względu, aby uchronić swe programy przed przykrym skutkiem działania wirusów, nie możemy otwierać nieznanych nam załączników. Oprócz tego zdarza się, że wirusy znaleźć można także na stronach internetowych, jednakże są to przypadki niezwykle rzadkie i często wynikają z błędów programowych. Wszelkiego typu wirusy są groźne dla naszych programów, a tym samym dla komputera, ponieważ działają destrukcyjnie na pamięć zawartą na dysku a co ważniejsze mogą zniszczyć wcześniej zapisane dane.