WOLNY TWÓRCA

Pojmowany autonomicznie, jako wolny twórca siebie samego, konstytuujący swoje człowieczeństwo na określonym przez siebie poziomie, człowiek sam miał wypełniać treścią system moralności. Przesłania te prze­kazała etyka renesansu etyce nowożytnej.Obydwie orientacje: humanistyczno-autonomizująca i religijno-transcendentna miały w interpretacji moralnych aspektów szczęścia toczyć ze sobą spór przez całe stulecia. Nie widać perspektyw rychłego jego zakończenia — o czym świadczyć mogą chociażby zgromadzone w niniejszej an­tologii teksty — również w etyce współczesnej.Także różne interpretacje niosło pytanie o to, jakie sprawności etyczne (cnoty) winny organizować życie moral­ne ludzi.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!