WSZYSTKIE DOBRA

Wszystkie bowiem, także i nie najwyższe dobra, lecz tylko bliskie najwyższego dobra, a także nawet i najpośledniejsze dobra, odbiegające daleko od najwyższego dobra, nie mogą pochodzić od niczego innego jak tylko od najwyższego dobra. Wszelki przeto duch, także i ten, który podlega zmianom, tudzież wszelkie ciało jest od Boga. A jest to właśnie cała stworzona natura. Albowiem cała natura jest albo duchowa, albo cielesna, Bóg jest duchem niezmiennym, stworzona natura jest duchem podlegającym zmianom i jest czymś lepszym od ciała. […] My [… ] chrześcija- nie-katolicy czcimy Boga, od którego pochodzą wszelkie dobra. […] Od Niego pochodzi wszelka miara, wszelka postać, wszelki porządek. […] Jeżeliby następnie chciał ktoś zapytać, skąd się bierze zło, to powinien by najpierw postawić pytanie, czym jest zło. Otóż nie jest ono niczym innym jak „zepsuciem” naturalnej miary, postaci czy porządku.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!