Z UWAGI NA UMYSŁ

Tacy są ci, dla których celem jest przyjemność cielesna [… ] z uwagi na to, że umysł każdego człowieka wydaje osądy rozbieżne z osądami umysłów innych ludzi, z konieczności każdy uważa za dobro to, co mu się dobrem wydaje. Nie może zaś to, co się każdemu z osobna wydaje dobrem, być dobrem z natury. A zatem, również na mocy tego rozumowania nie istnieje żadne dobro. Ten sam wywód dotyczy również zła.Najwyższym dobrem, dobrem, od którego nie ma większego dobra, jest Bóg. Dlatego jest to dobro niezmienne, prawdziwie wieczne i prawdziwie nieśmiertelne.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!