ZACHOWANIE OPORU

Otóż ten opór może zachodzić w dwojaki sposób: nakła­niając do tego, co się sprzeciwia rozumowi, i wtedy konieczne jest ujarzmienie uczucia, którego dokonuje umiarkowanie; albo odciąga­jąc od tego, co rozum nakazuje, np. pod wpływem bojaźni niebez­pieczeństw lub trudów, i wówczas niezbędne jest umocnienie człowie­ka w tym, co rozum nakazuje, by nie odstąpić od niego. Otóż to jest zadaniem męstwa. Ustalając liczbę cnót głównych, ze względu na podmiot, do­chodzimy do tego samego wniosku. Poczwórny jest bowiem podmiot cnoty ludzkiej: to, co jest z istoty swej rozumne – i to właśnie doskonali roztropność – oraz to, co jest rozumne przez uczestnictwo. A to jest trojakie: wola, która jest podmiotem sprawiedliwości, popęd do przyjemności (siła pożądliwa), będący podmiotem umiarkowania, oraz popęd do walki (siła gniewliwa), który jest podmiotem męstwa.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!