ZAMIAST NAUKI RZECZYWISTOŚCI

Ponieważ jednak owe wyobrażenia są nam bliższe i ła­twiej dostępne aniżeli rzeczywistość, do jakiej się odnoszą, skłonni jesteśmy do stawiania ich na jej miejscu i czynienia z nich głównego przedmiotu swych spekulacji. Miast obserwować rzeczy, opisywać je i porównywać, zadowalamy się zdawaniem sprawy z naszych własnych idei, ich analizowaniem i kombinowaniem. Zamiast nauki o rze­czywistości uprawiamy tylko analizę ideologiczną. Analiza ta nie musi, oczywiście, wykluczać wszelkiej obserwacji. Można odwoływać się do faktów w celu uzyskania potwierdzeń swych wyobrażeń czy też wniosków, jakie z owej analizy wynikają. Ale fakty odgrywają tu rolę drugorzędną, będąc przykładami lub dowodami na poparcie wcześniej powzięlych idei; nie one są przedmiotem nauki, idzie się bowiem nie od rzeczy do idei, lecz od idei do rzeczy.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!