ZARZUTY UJĘCIA

To samo zarzuca się temu ujęciu albowiem popędy duszy wzniecane bywają przez wiele rzeczy, których pożąda się ze szkodą dla pożądających. Lepiej udało się już tym, którzy określili dobro w sposób następujący: „Dobrem jest to, co popęd duszy ku sobie wzbudza zgodnie z naturą i czego pożądać należy dopiero wtedy, gdy uznało się je za godne pożądania”. Zarazem jest to rzecz cnotliwa, a tylko taka jest godna pożądania w całej pełni. Sam przedmiot ten wzywa mnie, bym wyjaśnił, jaka różnica zachodzi pomiędzy dobrem a cnotą. Mają one coś wspólnego ze sobą i nierozdzielnego; dobrem bowiem nie może być nic takiego, w czym nie zawiera się coś z cnoty, a cnota zawsze jest dobrem.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!