ŻYCIE MA SENS

Życie ma sens, jeżeli zostało tak ułożone, iż tworzy całość zmierzającą rozumnie ku zrealizowaniu celów najlepszych z tych, do których zrealizowania w danych warunkach jesteśmy zdolni. Aby nadać życiu sens w powyż­szym znaczeniu trzeba po pierwsze umiejętności rozróżnienia tego, co naprawdę dobre i co dobre jedynie z pozoru, oraz tego, co lepsze i gorsze, po drugie zaś trzeba wysiłku, aby dążyć wytrwale do obranych celów. Owa umiejętność jest mądrością życiową, zdolność zaś do podejmowania wysiłku w dążeniu do celu nosi nazwę silnej woli. Oba czynniki razem tworzą charakter etyczny człowieka. Zarówno jednego, jak drugiego nabywa się stopniowo od dzieciństwa, najpierw pod wpływem wychowawczym domu i szkoły, a potem w życiu samodzielnym wśród przeciwności i niepowodzeń, które wyrabiają etyczny charakter.

Cześć jestem Rafał i witam Cię na moim blogu. Razem będziemy poruszać dosyć ciężki, lecz bardzo ciekawy temat jakim jest technika. Zapnij pasy i dołącz do przygody!